Regulamin

Szanowni Państwo! Ośrodek wczasowy ,,SUNSET” wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu poniższego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich naszych gości.

***

1. Doba hotelowa w O.W. Sunset. W Ośrodku „Sunset Bałtycka” (Bobolin, ul. Bałtycka 19) rozpoczyna się o godz. 16:00 w dzień przyjazdu i trwa do godz. 11:00 w dzień wyjazdu. W Ośrodku „Sunset Nadmorska” (Bobolin, ul. Nadmorska 2) rozpoczyna się o godz. 15:00 w dzień przyjazdu i trwa do godz. 10:00 w dzień wyjazdu.
2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.
3. O.W. ,,Sunset” może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu, gości lub szkodę na osobie gościa, pracownika lub innych osób.
4. Rozliczenie za pobyt w OW ,,Sunset” następuje w dniu przyjazdu lub dnia następnego po uprzednim ustaleniu z recepcją Ośrodka.
5. Gość O.W. ,,Sunset” ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy oraz winy odwiedzających go osób.
6. Kategorycznie zabrania się wbijania gwoździ itp. ostrych przedmiotów w ściany domków.
7. W pomieszczeniach domków O.W. ,,Sunset” obowiązuje kategoryczny zakaz palenia. Uprasza się gości o korzystanie z tarasu domków, gdzie znajdują się popielniczki.
8. Uprasza się Gości o nie przenoszenie naczyń do sąsiednich domków.
9. Opiekę nad dziećmi przebywającymi na terenie ośrodka, a szczególnie na placu zabaw sprawują rodzice lub opiekunowie ponosząc za nie pełną odpowiedzialność.
10. O.W. ,,Sunset” nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. S46-S49 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
11. O.W. ,,Sunset” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na jego terenie.
12. W okresie wynajmu domku, Gość ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu mienie.
13. Liczba osób przebywających w domku musi odpowiadać liczbie osób zadeklarowanych podczas rezerwacji pobytu w domku.
14. Osoba meldowana ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.
15. Przebywanie w domku większej liczby osób musi być poprzedzone zgodą na ten fakt kierownictwa O.W. ,,Sunset”.
16. Osoby wynajmujące domek nie mogą przekazywać go innym, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną za pobyt opłatę.
17. OW ,,Sunset” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, który pozostawiony został na terenie ośrodka.
18. Opuszczając domek w dniu wyjazdu gość sprawdza wyposażenie domków, gasi wszystkie źródła światła i prosi kierownictwo lub pracownika ośrodka o odebranie kluczy.
19. Gość zobowiązany jest używać domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczaniem. Gość nie może dokonywać zmian wystroju wnętrza. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń domku i jego otoczenia nie mogą być w dniu odbioru przez wynajmującego w stanie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim był przekazany gościowi.

Życzymy miłego pobytu

OFERTY SPECJALNE

Zadzwoń